Leasing auta powszechnie dostępny

Leasingowanie ruchomości jest coraz powszechniejszym sposobem na zapewnienie sobie możliwości ich użytkowania bez konieczności wykładania jednorazowo dużej kwoty na ich zakup. Nie powinno tez nikogo dziwić, że przeszło 50% tego typu transakcji dotyczy leasingu samochodów osobowych. Ta forma nabywania pojazdów z wielu względów okazuję się najkorzystniejsza dla podmiotów gospodarczych.

Leasing, jak wypożyczenie

W istocie rzeczy leasing jest specyficzną formą nabywania prawa do użytkowania auta. W tej relacji bowiem leasingobiorca, którym jest najczęściej firma, zwraca się do leasingodawca, którym jest instytucja finansowa (np. bank) z prośbą o zawarcie umowy, wskazując jednocześnie jakim samochodem byłby zainteresowany.

Leasingodawca nabywa wskazane auto, a następnie w ramach zawartej umowy przekazuje je do użytkowania dla leasingobiorcy, który w zamian dokonuje comiesięcznej zapłaty rat leasingowych. Nie oznacza to jednakże, że wraz z końcem umowy automatycznie nabywa samochód na własność. Musi bowiem dokonać jego wykupu, do którego ma pierwszeństwo, lecz zazwyczaj nie ma takiego obowiązku. Wykup dokonywany jest jednakże za niewielką część wartości auta, np. 1%.

Leasingowanie aut a koszty działalności

Oprócz praktycznych aspektów, jakie przynosi korzystanie z leasingu aut, istnieje również skutek finansowo-rozliczeniowy takiej sytuacji. Podmiot, który korzysta z leasingu ma bowiem prawo wliczyć jego koszty do ogólnych kosztów prowadzenia działalności, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania, a co za tym idzie również i wysokość płaconego podatku. Korzyści są więc wielowymiarowe.